Als tekenaar stond ik voor een uitdagende taak in opdracht van de Erasmus School of Law. De opdracht kwam met verschuivende deadlines, vele meningen en suggesties van medewerkers, en een groeiend aantal benodigde illustraties dan oorspronkelijk verwacht. Het was een proces dat zijn uitdagingen met zich meebracht, maar uiteindelijk werd het doel bereikt: zes informatieve en interactieve overzichtsplaten die nieuwe studenten aan de Universiteit Erasmus met gemak door hun eerste studiejaren zullen leiden.

Tijdens het creatieve proces van de tekeningen ontvingen we waardevolle feedback. Eén specifieke suggestie sprong eruit: de wens om niet alleen individuele hoogleraren en (universitair hoofd)docenten te portretteren, maar eerder om het docententeam als collectief af te beelden. Dit idee werd geïntegreerd in de illustraties van de plaat “Wie spelen er een rol?” en gold ook voor de functies van de opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator. Op elke versie van deze plaat wordt het volledige docententeam en de bijbehorende functies duidelijk weergegeven.

Voor het verzamelen van waardevolle informatie hebben we gebruikgemaakt van de MyESL-app. Hiermee kunnen studenten hun rooster bekijken en extra informatie vinden, met verwijzingen naar MyEUR. Dankzij de bijgevoegde afbeeldingen van een collega-student weten we nu precies waar te klikken. Onder de knop ‘Bachelor’ (en voor masteropleidingen, ‘Master’) vind je handige informatie voor je studie in MyEUR. Onder ‘Meer’ kun je je rooster raadplegen.

Ik hoop dat de aanklikbare overzichtsplaten nieuwe studenten zullen helpen om zich snel thuis te voelen op de campus en alle hulpbronnen binnen handbereik te hebben!