Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/­werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.

Hoe kom je aan een baan als je een psychische kwetsbaarheid hebt? Hoe blijven werknemers mentaal veerkrachtig op de werkvloer? Wat heeft de werkgever nodig om werknemers hierin te ondersteunen? En wat gebeurt er als werk hoog op de agenda komt van alle professionals die mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk begeleiden? Dat stond centraal op  het online congres van Sterk door Werk op 4 november 2021. Jeroen had de taak het hele congres Sterk door Werk samen te vatten. Nu eens niet in de vorm van notulen, maar als een beeldverhaal. Als sneltekenaar woonde hij alle drie de delen van de talkshow, de optredens, lezingen en een aantal workshops bij om die vervolgens kernachtig te vertalen naar 16 tekeningen, hier en daar overgoten met een licht ironisch sausje.

Kijk alle tekeningen hier terug…

Website Sterk door werk…

Fotografie Nathan Mooij…